Polska wersja językowa English language version

Zastrzeżenie pierwszeństwa krajowego

Dokonując zgłoszenia w zagranicznym Urzędzie Patentowym można się powołać na prawo pierwszeństwa wynikające z wcześniejszego prawidłowego zgłoszenia w polskim Urzędzie Patentowym. Przywilej pierwszeństwa zostanie przyznany jeśli zgłoszenia zagranicznego dokona się przed upływem:

dwunastu miesięcy w odniesieniu do wynalazków i wzorów użytkowych,

sześciu miesięcy w odniesieniu do znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2003