Polska wersja językowa English language version
Patenty na wynalazki

Patentów udziela się na wynalazki, które są nowymi (w skali światowej) rozwiązaniami technicznymi, mającymi poziom wynalazczy i nadającymi się do przemysłowego stosowania w dowolnej dziedzinie techniki. Wynalazek jest nowy jeśli przed datą określającą pierwszeństwo do uzyskania patentu nie został udostępniony do wiadomości powszechnej (np. poprzez publikację, jawne stosowanie lub wystawienie na wystawie publicznej)

Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Takie prawo wyłączne trwa do 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP. Patent może być udzielony po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia, zbadaniu przez Urząd Patentowy ustawowych warunków uzyskania ochrony (m.in. nowości, poziomu wynalazczego i możliwości przemysłowego stosowania) oraz wniesieniu opłat za ochronę. Gdy patent wygaśnie z chronionego nim wcześniej rozwiązania każdy może swobodnie korzystać.

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2003