Polska wersja językowa English language version
Wzory przemysłowe

Chronionym wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Na wzory przemysłowe udziela się praw z rejestracji, dających uprawnienie do wyłącznego korzystania ze wzoru na całym obszarze Polski. Prawo to może być udzielone po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia i wniesieniu opłaty za ochronę. Trwa ono do 25 lat od daty zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym.

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2003