Polska wersja językowa English language version
Znaki towarowe

Chronionym znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które daje się w sposób graficzny wyrazić, jeśli takie oznaczenie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów (lub usług) jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym może być przykładowo: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy 

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym, z możliwością przedłużania go na kolejne okresy dziesięcioletnie. Prawo to może być udzielone po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia, zbadaniu znaku przez Urząd Patentowy (m.in. pod względem istnienia cech odróżniających i podobieństwa do znaków wcześniej zgłoszonych) i wniesieniu opłaty za ochronę.

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2003