Polska wersja językowa English language version
Piotr Adamczyk został wpisany na urzędową listę rzeczników  patentowych w roku 1989. W roku 2004 został wpisany na listę pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym i Przed Urzędem d/s Spraw Harmonizacji Rynku Wewnetrzngo (OHIM).
Jego kancelaria została zarejestrowana w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych i mieści się w niewielkiej odległości od Urzędu Patentowego. 

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług, obejmujący m.in.: 
opracowywanie i dokonywanie zgłoszeń w sprawach:
  • patentów,
  • znaków towarowych,
  • wzorów użytkowych, 
  • wzorów przemysłowych;
reprezentowanie w sprawach spornych; 
reprezentowanie polskich podmiotów za granicą; 
sporządznie umów dotyczacych własnosci przemysłowej; 
badania patentowe; 
badania znaków towarowych.

Ostatnia aktualizacja: 25.02.2008